Seida Sohrabi Radikalismi ei palvele ketään

Suurmoskeija on valtakunnallinen asia – Millaista islamia levitetään Suomessa?

Suurmoskeijan rakentamiseen ei Suomessa pitäisi ryhtyä. Sen rakentamatta jättäminen olisi ennaltaehkäisyä, sillä moskeija-hanketta ympäröi paljon epäselvyyksiä, jotka aiheuttavat huolenaiheita. Yksi näistä huolenaiheista on sisäministeriönkin mukaan se, että rahat tulevat yhteiskunnasta, joka eroaa Suomesta huomattavasti. Esimerkiksi sisäministeriön poliisiosaston kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen kysyy, miten se rahoitus vaikuttaisi moskeijan toimintaan? Millaista oppia siellä julistettaisiin ja millä tavalla ihmisiä kannustettaisiin osallistumaan suomalaiseen yhteiskuntaan? Tänään Uusi Suomi uutisoi, että Suomessa on käynyt useita tunnettuja radikaalisaarnaajia näiden vuosien aikana. Supon mukaan pieni osa näistä nousee julkisuuteen.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki toteaa samaisessa mtv3:lle antamassaan haastattelussa, että Saksan tiedustelupalvelu kirjoitti hiljattain raportin, jossa todettiin yhteys ääri-islamistisen ajattelun ja Arabian niemimaalta lähtöisin olevan rahoituksen välillä. Ruohomäen mukaan rahoituksella on tarkoitus ostaa vaikutusvaltaa ja sillä pyritään vaikuttamaan islamistiseen ajatteluun Suomessa. Kuten Mankkinen toteaa, kansainväliset kokemukset osoittavat, että rahoittajan aatemaailma heijastuu siihen millä tavalla moskeijoissa toimitaan. (MTV3 15.3.2017)

Tanskassa on mm. paljastunut, että Tanskan koraanikouluissa opetetaan ankaraa sharia-lakia. Dokumentin salaa kuvattu materiaali osoittaa, kuinka moskeijoissa saarnataan tiukkaa islamilaista lakia, Tanskan laeista piittaamatta. Esimerkiksi salaa kuvannutta Fatimaa neuvottiin olla menemästä poliisin puheille, vaikka kuvitteellisen aviomiehen kerrottiin olevan hänelle väkivaltainen. Imaamit ja uskonnolliset johtajat neuvoivat välttämään kääntymästä ongelmien ratkaisuissa viranomaisten puoleen.  On hyvin huolestuttavaa, että valtion laki koetaan alisteisena islamilaiselle laille eikä päinvastoin ja että auktoriteettia edustavat uskonoppineet kieltävät naiselta menemästä viranomaisten puheille näiden kohdatessa väkivaltaa. (Yle 2.2.2017)

Myös meidän täällä Suomessa on kuultava uskonoppineita heidän uskontoon liittyvissä näkemyksissään. Valitettavasti nämä näkemykset eivät edusta maltillista linjaa. Esimerkiksi shiia haaraa edustava imaami Abbas Bahmanpour, kertoi islam-illassa vuonna 2013, että islamin suhtautuminen homoseksuaalisuuteen on verrattavissa insestiin ja mikäli Suomessa olisi sharia-laki voimassa ja homoseksuaalisuudesta jäisi kiinni, rangaistuksena olisi kuolemantuomio. Bahmanpuor totesi illassa: ”Islamin usko ja islamin laki on tullut jumalalta, ja se on viimeisessä muodossa ja sitä me ei voida äänestää muuttamalla. Miksi meidän pitäis mukauttaa jotain, joka meidän näkemyksessä on oikeassa [--]”. (Youtube A2 Islam ilta). Sunna haaraa – josta sunnimoskeijan rahoitus tulisi – edustava imaami ja uskonoppinut Anas Hajjar on taas todennut Keskisuomalaiselle antamassaan haastattelussa, että ”Jumala ei hyväksy muuta uskontoa kuin islamin. Uskostaan luopuva saa ankaran rangaistuksen tuomiopäivänä.” Mielenkiintoista on useasti televisiossakin nähdyn Hajjarin kannanotto maallistumiseen: ”Maallistuminen näkyy monissa uskontojen edustajissa, valitettavasti myös muslimeissa. Maallistuneet eivät edusta teoissaan enää uskontojaan. Jumalan säännöt eivät muutu [--].” (ksml.fi, 19.1.16). Näiden kahden imaamin kannanotot islamista ovat hyvin samankaltaisia ja ne ovat ristiriidassa eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen kanssa.

Helsinkiin kaavailtavissa oleva sunnimoskeija ei ole vain kuntakysymys vaan nimenomaan valtakunnallinen kysymys. Mitä aatevirtauksia Suomeen tulisi ja minkälaista islamilaista linjaa moskeijoissa puhuvat imaamit edustaisivat? Esimerkiksi hanketta johtava Pia Jardi toteaa a-studiossa, että moskeijan yhteyteen kaavaillaan uimahallia ja päiväkotia. Sinne toivotaan sellaista tilaa, jossa naisetkin pääsisivät harrastamaan liikuntaa rauhassa ilman miesten läsnäoloa. Toiveena ovat liikuntatilat, jotka on eroteltu sukupuolen mukaan. Kuten samaisessa ohjelmassa vieraileva terrorismin tutkija Atte Kaleva toteaa, meidän pitää suhtautua muslimeihin kuten tavallisiin ihmisiin, eikä niin, että heille tarjottaisiin omat päiväkodit ja uimahallit. Tällainen erottelu tarjoaisi alustan eristäytyä muusta yhteiskunnasta. Huolena on, kuten Kaleva toteaa, ettei pyritä integroimaan vaan eriyttämään (a-studio 13.4.2017).

Atte Kaleva toteaa, että sunnimoskeija ei olisi suomalaisten muslimien moskeija, vaan islamin ääriedustajien moskeija. ”Tämä ei liity uskonnonvapauteen. Tämä ei liity maahanmuuttokriittisyyteen. Tämä ei liity islamin vastaisuuteen tai myönteisyyteen. Tämä on poliittinen kysymys johtuen siitä, että kaikkialla Euroopassa ja kaikkialla maailmassa silloin, kun rahoitus tulee Persianlahden valtioista, sen rahoituksen mukana tulee myös ideologia. Se ideologia on tällaista hyvin äärikonservatiivista, fundamentalistista - ja siksi tämä on poliittinen kysymys”, hän toteaa.

Atte Kalevan tavoin myös tutkija Alan Salehzadeh vastustaa suurmoskeijan rakentamista, sillä hänen mukaansa moskeijassa opetettaisiin islamin oppeja, jotka olisivat ristiriidassa mm. sukupuolten välisen tasa-arvon kanssa. Salehzadehin mukaan ”pienen lapsen aivot imevät tietoa kuin sieni ja hän voi toteuttaa oppeja tulevaisuudessa. Siellä missä opetetaan vähiten islamia, on myös vähiten jihadisteja.” (Helsinginuutiset 16.11.2015)

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on kertoa päättäjille ja kansalaisille, että kansa on aidosti huolissaan siitä, että Suomeen rakennettaisiin suurmoskeijaa. Tarkoitus ei ole luoda vihamielisyyttä muslimeja kohtaan. Suurmoskeijahankkeesta ollaan Suomen muslimipiireissäkin huolissaan. Vastustus ei liity millään lailla maahanmuuttokielteisyyteen tai rasismiin ja kuten Atte Kaleva totesi, tämä ei liity uskonnonvapauteen, vaan tämä on nimenomaan poliittinen kysymys. Me haluamme olla varmoja siitä, että moskeijoissa opetettavat islamin opit eivät ole ristiriidassa Suomen lain ja suomalaisten ihmisoikeuskäsitysten kanssa. Nyt tästä varmuudesta ollaan hyvin kaukana, eikä uskontoa edustavien henkilöiden Hajjarin, Jardin ja Bahmanpourin puheet islamin opista puolla suurmoskeijan rakentamista. Suurmoskeijan rakentamista ei puolla myös sekään, että suurmoskeijahankkeen yhteistyökumppani Suomen islamilainen neuvosto (SINE) kertoo vuosikertomuksissaan vuodelta 2011 ja 2012 perustaneensa lautakunnan, jossa annettiin lausuntoja ja päätöksiä avioero- ja avioliittoasioissa. Vaikkei näillä päätöksillä ole oikeudellista sitovuutta Suomessa, on selvää, että näillä uskonnollisilla päätöksillä on oma merkityksensä ihmisten tekemiin ratkaisuihin. (is.fi 24.4.2017)

On idealistista toivoa, ettei sunnimoskeijaan liity uhkatekijöitä. Olemme aidosti huolissamme uhkatekijöistä, jotka voisivat pahimmassa tapauksessa ruokkia fundamentalististen oppien vahvistumista Suomessa. Mahdollinen rahoitus Persianlahden maista pitäisi saada jokaisen kysymään, miksi esimerkiksi Bahrain haluaisi rahoittaa yli sadalla miljoonalla 20 000m2 suuruista rakennusta. Kyseessä ei ole vilpitön avun tarjonta, vaan rahoituksen takana on keino ohjailla poliittisesti Suomen muslimiyhteisöä. Näiden edellä mainittujen asioiden takia olen sitä mieltä, ettei Suomeen pitäisi rakentaa suurmoskeijaa. Uskon, etten ole kannassani yksin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

28Suosittele

28 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Tässähän on useamman kirjan verran erilaisia kulttuurikysymyksiä, mutta heitän muutamat ranskalaiset viivat
- Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat (tottakait rahoittaja vaikuttaa julistukseen)
- Kun asiat jaetaan luterilaisesti maalliseen ja hengelliseen regimenttiin, uskonnonvapaus on mahdollista ilman että kaikki suostuvat uskonnon vaatimuksiin. Islamissa tätä jakoa ei ole.
- Länsimaisen sivistyksen päädokriineja antiikista asti on ollut asettaa oma kulttuuri etusijalle barbariaan nähden. Monikultturalismi on taasen tuon dokriinin vastakohta.

Petri Hämäläinen

Artikkelin kirjoittaja, Kaleva ja Salehzadeh puhuvat asiaa kun esittvät selkeästi ja järkevästi syyt miksi vastustavat suurmoskeijan rakentamista.

Vastassa vaan on kaikkea muita kun järkeviä ihmisiä.

Moraaliuskovaisten suvaitsevaisten hihhuleiden kanssa on himpun vaikea asioida järkiargumentein.

Petri Hämäläinen

Kulttuurillisesti ja uskontotieteellisesti olisi hienoja jos artikkelin kirjoittaja sekularisti kurdi voisi vielä hieman avata juuri sitä miksi (sunni-)moskeija ei edistä muslimien ekumeniaa, kuten monet hihhulit esittävät.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Sohrabi kirjoittaa, että moskeijakysymys on poliittinen. Sitä se on mitä suurimmissa määrin, myös hänen käyttämilleen "asiantuntijoille" kuten Kalevalle (joka näyttäisi olevan Sohrabin puoluetoveri).

Henkiklökohtaisesti haluaisin nähdä kaikkien eri uskontojen hiipuvan ja ihmisten löytävän elämänsisältönsä ja maailmankuvansa järjellisemmistä. Mutta niin kauan kun niitä on, olkoon kaikilla mahdollisuus harjoittaa omia uskontojaan ilman, että ulkopuoliset puuttuvat oppisisältöihin.

Emmehän mekään pääse sanelemaan ev.lut.kirkkojen saarnoja eikä ole vielä kovinkaan montaa vuosikymmentä kun sieltä saarnattiin pyhää sotaa ikiaikaista perivihollista vastaan. Myöhemminkin sieltä on saarnattu uskonnottomien olevan moraalittomia ääliöitä. Tätä touhua tosin siivottuna, jatketaan, ei suinkaan kirkkojen omissa raamattukouluissa vaan ihan julkisissa kouluissa.

Ehkä meidän tulisi suhtautua tasavertaisesti ja -arvoisesti kaikenlaiseen uskonnolliseen toimintaan. Se voisi auttaa myös noita lahkoontuneita katselemaan maailmaa ilman uhriutumista sorretuksi.

Matti Vikman

Ei todellakaan pidä antaa lupaa rakentaa.Pysykööt poissa,menkööt muualle.

Käyttäjän MauriLindgren kuva
Mauri Lindgren

Et sitten parempaan pystynyt.Liian pitkä ja kaksivärinen.Harjoittelisit tiivistämistä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset